Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu ArtPorte.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele (dále jen „kupující“, též „zákazník“) při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, společnosti ArtPorte s.r.o., IČ: 05481121, DIČ: 05481121, sídlo: ArtPorte s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň, korespondenční adresa: ArtPorte s.r.o., Nekvasilova 570/23, 186 00, Praha 8 – Karlín (dále jen „prodávající“, též „provozovatel“), tel.: +420 605 423 164, na adrese www.ArtPorte.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Pravidla plateb:

On-line platba předem (např. platební kartou.) musí být provedena do jedné hodiny od potvrzení objednávky, jinak se platební brána uzavře a platební údaje přestanou být platné. Bankovní převod musí být uskutečněn do 7 dnů.

Nezaplacené objednávky nemusíte mazat, ani nám kvůli nim psát a odvolávat je, po čase se smažou automaticky. Mezitím můžete klidně objednávat dál, nikoho nijak nepenalizujeme.

Pouze, pokud byste si nepřevzali zboží na dobírku a vrátilo se nám, můžeme po vás v budoucnu požadovat potvrzení objednávky, pokud by se to stalo vícekrát, můžeme vaši adresu zablokovat.

Obsah:

A. Ochrana osobních údajů (GDPR)

B. Základní podmínky

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

E. Dodací podmínky a platební podmínky

F. Poštovné a balné Česká republika

G. Poštovné a balné do zahraničí

H. Reklamace vad zboží kupujícím

I. EET

J. Závěrečná ustanovení

A. Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Provozovatel internetového obchodu ArtPorte.cz, společnost ArtPorte s.r.o. (v bodu A dále jen Provozovatel) tímto potvrzuje, že provoz tohoto e-shopu je plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a dalšími platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

2. Provozovatel shromažďuje o registrovaných osobách (dále: zákazník) níže specifikované osobní údaje z právního důvodu, jímž je nutnost jednoznačné identifikace zákazníka pro účely doručení objednaného zboží zákazníkovi, informování zákazníka o průběhu doručování zboží, možného vyřízení zákazníkovy případné reklamace, záruky, vrácení či opravy zboží, vystavení faktury, která slouží k uplatnění vrácení či odpočtu DPH, a naplnění dalších zákonných povinností provozovatele (např. vyčíslení počtu stažení e-knih, sloužícímu pro statistiky Ministerstva kultury, které je provozovatel povinen poskytovat ze zákona apod.).

3. Provozovatel neshromažďuje o zákazníkovi žádné údaje, jež by měly citlivý či intimní charakter.

4. Provozovatel je jediným správcem a hlavním zpracovatelem komplexních níže specifikovaných osobních údajů shromažďovaných systémem elektronického obchodu Prestashop, který je zabezpečen nejnovějšími a pravidelně aktualizovanými oficiálními, autorizovanými a certifikovanými protokoly, moduly, skripty a programovacími jazyky. Dalším zpracovatelem dat a údajů v zastoupení a v kódované (šifrované) podobě je pak smluvní partner provozovatele společnost Active24, a dále je zpracovatelem dat, údajů a statistik o provozu a návštěvnosti webu v anonymizované formě v zastoupení smluvní partner provozovatele společnost Google. Pro zákaznickou podporu – živý chat (LiveChat) – je používán oficiální Prestashop modul společnosti Smartsupp, přičemž tento modul ukládá data o chatování návštěvníka webu po dobu 30 dnů, načež jsou automaticky smazána a v našem nastavení nám nezobrazuje návštěvníkovu IP adresu, ani jakoukoliv jeho aktivitu mimo náš web. Zpracovatelem dat a údajů v zastoupení, souvisejících s internetovým platebním stykem, je smluvní partner provozovatele ThePay, licencovaná instituce Evropského měnového institutu (EMI) České národní banky.

5. Provozovatel shromažďuje následující údaje, které jsou nutné k provedení objednávky na tomto e-shopu:

5.1.1. Jméno 5.1.2. Příjmení 5.1.3. E-mail 5.1.4. Adresa 5.1.5. PSČ 5.1.6. Město / Obec 5.1.7. Země 5.1.8. Telefonní číslo

5.2. Volitelně zákazník může, či nemusí zaškrtnout, zda si přeje být oslovován Pán / Paní / P.T. („plným titulem“, tj. bez genderové či sociální identifikace), případně může/nemusí uvést svůj titul, datum narození, společnost, případně další informace dle svého zvážení.

6. Zákazník si může při registraci vybrat, zda souhlasí, či nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, souhlas vyjadřuje zaškrtnutím pole před slovy: Souhlas se zpracováním osobních údajů.

6.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv zrušit odznačením tohoto pole po přihlášení zákazníka do jeho zákaznického účtu v sekci: Váš účet > Osobní údaje.

6.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou provedení objednávky. Objednávka bude realizována i bez tohoto souhlasu, pokud zákazník odsouhlasí Obchodní podmínky.

7. Zákazník si může kdykoliv změnit své osobní údaje po přihlášení zákazníka do jeho zákaznického účtu v sekci: Váš účet > Osobní údaje.

8. Zákazník si může též vyžádat detailní informaci, jaké osobní údaje o něm a jeho používání webu provozovatel má, a to po přihlášení zákazníka do jeho zákaznického účtu, následném kliknutí na název svého účtu vpravo nahoře a následném vybrání sekce: Váš účet > GDPR - Osobní data / údaje.

9. Zákazník může kdykoliv požádat o vymazání veškerých informací o své osobě a o smazání svého účtu, což je propojený proces. Přeje-li si, aby údaje o jeho osobě byly vymazány, informuje o tom provozovatele po přihlášení do svého zákaznického účtu v sekci: Váš účet > GDPR - Osobní data / údaje - a následném vyplnění zprávy ve formuláři Kontaktujte nás.

10. Účet zákazníka, z něhož nebyla po dobu tří let provedena žádná objednávka, bude označen jako neaktivní. Neaktivní účet bude smazán ke 3. lednu roku následujícího po roce, v němž byl účet označen jako neaktivní. Zároveň s tím budou vymazány kompletně všechna data zákazníka. Vystavené faktury (příp. dobropisy a podobné účetní doklady) zůstávají v účetnictví prodávajícího po dobu předepsanou příslušnými zákony a předpisy České republiky.

11. Provozovatel zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ve smyslu předchozích bodů ochranu jejich osobních údajů a neposkytuje osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícím se objednaného zboží, jeho doručování a reklamace (typicky: jméno, e-mail, telefon a adresa) a výjimkami předepsanými zákony a předpisy České republiky.

12. Provozovatel nezasílá zákazníkům žádná upozornění ani nabídky, vyjma informací o vyřizování jejich aktuální objednávky a objednaných datových souborů, případně odkazů k jejich stažení a newsletteru, pokud si ho zákazník objednal.

13. Provozovatel nepoužívá žádné analytické nástroje pro sledování individuálního chování konkrétních zákazníků, ani nezjišťuje jejich přesné IP adresy ve spojení s konkrétními zákazníky, a ani nevyužívá služeb zpracovatelů dat, kteří by to dělali. Provozovatel má k dispozici pouze anonymizovaná data o provozu webu, jaká poskytuje např. služba Google Analytics, která může používat IP adresy k celkovým analýzám, ale jako jednotlivé je anonymizuje.

14. Tento web je zabezpečen protokolem SSL, který pomocí HTTPS na základě certifikátu společnosti Active24 zaručuje, že spojení (session) a komunikace mezi serverem a klientem je šifrovaná, a tedy zabezpečená.

15. Kompletní data registrace jsou uložena v šifrované formě výlučně na externím serveru společnosti Active24, a k jejich celku a databázi má přístup vždy jen jedna k tomuto účelu proškolená osoba pověřená jejich správou. K části osobních údajů nutných k doručení objednávky či vyřízení reklamace mají pak přístup pouze osoby proškolené v nakládaní s osobními údaji a jejich ochraně.

16. Údaje o číslech a heslech platebních karet a dalších návazných informacích jsou zadávány zákazníkem po provedení objednávky prostřednictvím oficiálního a zabezpečeného platebního systému smluvního partnera ThePay, licencované instituce Evropského měnového institutu (EMI) České národní banky, přes kterého probíhá veškerý internetový platební styk, a provozovateli internetového obchodu nejsou sdělovány.

17. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Pro doručení účtenky je nutné, aby zákazník při vytváření platby předal platební bráně funkční e-mailovou adresu. Datovou zprávu předává společnost ThePay do EET v okamžiku autorizace platby. Obdržený Fiskální identifikační kód (FIK) následně předává provozovateli a zobrazuje na účtence zákazníkovi. Zobrazení účtenky zajišťuje společnost ThePay prostřednictvím tzv. stavu platby, což je rozhraní, ve kterém mohou zákazníci sledovat, v jakém stavu se nachází jimi zadaná platba. Do stavu platby má každý zákazník přístup přes odkaz na webovou stránku zaslaný na zadaný e-mail v okamžiku odeslání platby na platební bráně. Jde o odkaz s názvem Informace o vaší platbě z www.ArtPorte.cz zaslaný společností ThePay. Po jeho rozkliknutí si zákazník může zobrazit účtenku se všemi náležitostmi. Účtenku si může vytisknout (obvykle klávesovou zkratkou Alt + P) či uložit v počítači (např. jako snímek obrazovky PrintScreen a podobně). Pokud zákazník ve své poště email s odkazem na EET účtenku nevidí, doporučujeme mu zkontrolovat si ve svém e-mailu složky Spam, Nevyžádaná pošta apod., případně seznam zablokovaných odesílatelů.

18. Texty, zaslané provozovateli autory, jsou okamžikem odeslání automaticky chráněny autorským právem a příslušnými zákony, pokud neprobíhá jednání o vydání díla, jsou po provedení lektorace a případné kalkulace smazány.

19. Tento web používá tzv. cookies – na jejich použití upozorňuje dle zákona banner, který je vidět v patě každé stránky, pokud si ho nevypnete tlačítkem „Close“. Více informací naleznete na stránce: Cookies.

20. Všechna důležitá rozhodnutí provozovatele o ochraně osobních údajů jsou prováděna na firemní úrovni pod dohledem pověřence pro ochranu údajů. Pověřence lze kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: objednavky@artporte.cz

21. Pověřovací listiny a potvrzení o provedených školeních osob, které mají prostřednictvím provozovatele přístup k osobním údajům zákazníků, jsou provozovatelem archivovány.

B. Základní podmínky

22. Prodávající nabízí na stránkách www.ArtPorte.cz knihy, e-knihy, periodické a neperiodické publikace, vzdělávací akce (viz bod č. 28), software, literární a jazykové a on-line softwarové služby a další doplňkový sortiment (dále jen zboží).

24. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není níže stanoveno jinak.

25. Ceny uvedené na www.ArtPorte.cz jsou ceny konečné a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné v případě fyzických zásilek (nikoliv u elektronického zboží, služeb, kurzů apod.).

26. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

27. Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český jazyk.

28. Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), beseda nebo přednáška. Prodávajícím a současně poskytovatelem, provozovatelem a pořadatelem vzdělávacích akcí je společnost ArtPorte s.r.o.

28.1. Termíny a ceny vzdělávacích akcí uveřejňuje prodávající na svých internetových stránkách www.ArtPorte.cz.

28.2. Cena vzdělávací akce je pro daný termín pevně stanovená, avšak prodávající si vyhrazuje právo změnit ji z důvodů vis maior (např. změna DPH, kurzu cizí měny apod.).

28.3. Vzdělávací akce v základní ceně zahrnují: výuku dle osnovy (osnova je uvedena v odkazu na stránce nabídky kurzu); materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce); vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování).

28.4. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových prostor apod.). Pokud bude vzdělávací akce zrušena prodávajícím, platí bod č. 40.

28.5. Pokud v průběhu vzdělávací akce získá účastník akce od jiných účastníků či lektorů informace o z autorského hlediska individuálních, konkrétních a originálních tématech, idejích, fabulích či faktech, zavazuje se uchovat je v tajnosti, nezneužít jich k vlastní tvorbě, a k náhradě škody, která by mohla ostatním účastníkům, lektorům či prodávajícímu vzniknout v důsledku jím zapříčiněného zveřejnění, autorského, obchodního či jiného využití takových informací. Pořízení zvukového či obrazového záznamu takovýchto akcí, a to i jen pro osobní potřebu, je podmíněn souhlasem a podmínkami pořadatele (prodávajícího) a dalších účastníků kurzu a v případě jeho pořízení, množení, sdělování, sdílení či zveřejnění bez takového souhlasu vzniká nárok pořadatele (prodávajícího) a dalších účastníků kurzu na náhradu škody.

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

29. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému www.ArtPorte.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

30. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

31. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.

32. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku fyzického zboží na dobírku a předem zaplacenou objednávku fyzického zboží lze zrušit pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit příslušným formulářem, e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Nezaplacené objednávky virtuálního zboží není třeba rušit, po čase se zruší automaticky. Zaplacené objednávky virtuálního zboží nelze zrušit, protože jsou vyřizovány a doručovány automaticky v řádu vteřin.

33. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě či celkovou váhou a rozměry objednaného zboží. Pokud se zboží již nedodává, nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.

34. Místem dodání zboží je adresa, případně e-mail uvedené kupujícím v elektronické objednávce.

35. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

36. Při vyplnění registračního formuláře či jiné závazné objednávky v rámci systému ArtPorte.cz může kupující označit, zda dává či nedává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Objednávka je vyřízena i bez tohoto souhlasu, údaje kupujícího jsou však po době, po kterou platí záruka na zboží, smazány a kupující nemůže v budoucnu využít výhod, které jsou poskytovány v případě souhlasu (např. se musí při další objednávce znovu registrovat).

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

37. Kupující má právo dle zákona bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, jak zaslaného, tak odebraného osobně. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.

38. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.

39. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na dodávku v případech fyzicky dodaných audio, video a audiovizuálních nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal, dále lektorací, novin, periodik, časopisů a e-knih a dalších datových souborů a přístupových kódů k poskytovaným softwarovým službám dodaných prostřednictvím internetu a e-mailu.

40. Pokud z jakýchkoliv důvodů (s výhradou vis maior) dojde ke zrušení vzdělávací akce ze strany prodávajícího, vrátí prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 14 dnů od dodání čísla bankovního účtu kupujícího.

41. Kupující vzdělávací akce je oprávněn odstoupit od smlouvy za následujících podmínek:

41.1. Při odstoupení od smlouvy bude kupujícímu účtován storno poplatek dle typu vzdělávací akce:

41.2. V případě akcí, které netrvají souvisle déle jak 24 hodin (např. dvouměsíční kurz po dvou hodinách týdně), bude činit storno poplatek:

41.2.1. Do 1 měsíce před zahájením akce 5 % ze zaplacené ceny.

41.2.2. Do 14 dnů před zahájením akce 20 % ze zaplacené ceny.

41.2.3. Do 7 dnů před zahájením akce 35 % ze zaplacené ceny.

41.2.4. Do 2 dnů před zahájením akce a dále 50 % ze zaplacené ceny.

41.3. V případě akcí, které trvají souvisle déle než 24 hodin, bude činit storno poplatek:

41.3.1. Do 2 měsíců před zahájením akce 5 % ze zaplacené ceny.

41.3.2. Do 1 měsíce před zahájením akce 15 % ze zaplacené ceny.

41.3.3. Do 14 dnů před zahájením akce 30 % ze zaplacené ceny.

41.3.4. Do 7 dnů před zahájením akce a dále 50 % ze zaplacené ceny.

E. Dodací podmínky a platební podmínky

42. Dodací lhůta:

42.1. Dodací lhůta k odeslání zboží je uvedena a liší se dle způsobu dopravy, který si kupující zvolí dle vlastního výběru, na objednávce před jejím odesláním a pohybuje se dle druhu, celkové váhy, rozměrů a způsobu dopravy zboží a vybraného dopravce mezi 1–10 pracovními dny.

42.2. Prodávající vyřizuje objednávky nejpozději do druhého pracovního dne a pokud je dopravcem Česká pošta s. p., objeví se u objednávky v zákaznickém účtu kupujícího přepravní číslo zásilky, sloužící ke sledování jejího pohybu, reklamaci, přípravě úpravy dodání nebo uložení zásilky.

42.3 Pokud je dopravcem Česká pošta s. p., nenese prodávající zodpovědnost za případná zpoždění, vzniklá na straně dopravce a kupující se musí s reklamacemi obracet na dopravce, v čemž je mu prodávající nápomocen.

42.4. Pokud je dopravcem Česká pošta s. p. a dojde ke ztrátě zásilky dopravcem, prodávající zašle kupujícímu neprodleně, jakmile je o této situaci informován, nové zboží a reklamaci a náhradu následně vyřizuje s Českou poštou sám prodávající.

42.5. Dodací lhůta zásilek do zahraničí může dle různých podmínek v cílových zemích dosáhnout až jednoho měsíce, přičemž zboží obvykle opouští Českou republiku do 5 pracovních dnů. Reklamace dodání či ztráty zásilky od okamžiku, kdy opustí území České republiky, je věcí kupujícího, do tohoto okamžiku prodávajícího.

42.6. Prodávající si vyhrazuje v zájmu kupujícího právo odmítnout objednávku fyzického zboží, která by měla být doručena do takových zemí, s nimiž má zkušenost, že se v ní zásilky ztrácejí a nebývají pravidelně doručovány kupujícím. Do takových zemí by měl v případě správného vyplnění doručovací adresy automaticky odmítnout možnost objednání již sám systém elektronického obchodu a kupující by se ve vlastním zájmu neměl snažit tento systém obejít např. nesprávným vyplněním polí formuláře. Takto nesprávně vyplněná objednávka, pokud ji neodmítne automatický systém, bude následně kupujícím odmítnuta při kontrole.

43. Dopravce si vybírá kupující na své objednávce před jejím odesláním a v současnosti jsou dopravci:

43.1. Česká pošta, s.p.

43.2. ArtPorte s.r.o – jen v případě osobního dodání a jen Praha 1, 2, 3, 7, 8 a 9.

43.3. Dodávky elektronického zboží (dat) jsou realizovány e-mailem, obsahujícím odkaz ke stažení či lektoraci ve formátu *.pdf.

43.4. Zvláštní službou je lektorace textu. Lektorace je standardně zasílána do 14 dnů od obdržení textu. Protože je však závislá na práci jednoho konkrétního lektora, jemuž byl text zadán a který zvláště v případě rozsáhlejších textů může strávit čtením díla i mnoho dnů, a může např. onemocnět a podobně, může výjimečně dojít ke zpoždění ve vypracování lektorace. Autor se může kdykoliv informovat na stav zpracování lektorace na tel.: +420 605 423 164 (pracovní dny 10.00–17.00). Pokud by nebyla lektorace vypracována ani do jednoho měsíce od zaslání textu, má zákazník nárok na plné vrácení platby, a to bez prodlení.

43.5. Termíny dodávek korektur a dalších textových prací vytvářených dle zadání zákazníka se řídí jejich rozsahem a jsou vždy specifikovány na stránce produktu (objednávky).

44.6. Termíny konání a obsah kurzů a dalších akcí jsou vždy specifikovány na stránce produktu (objednávky).

43.7. Společnost ArtPorte, s.r.o. neprovozuje fyzickou provozovnu s osobním prodejem.

F. Poštovné a balné Česká republika

44. Prodávající neúčtuje balné.

45. Výši poštovného a způsob platby si kupující zvolí dle vlastního výběru na své objednávce před jejím odesláním. Náš systém automaticky nabídne kupujícímu jen takové způsoby platby, dodání a výši poštovného, které jsou možné u zvoleného typu, případně celkových rozměrů, váhy a místa dodání, a kupující si mezi nimi může vybrat ten, který mu připadá nejvhodnější, přičemž možnosti jsou řazeny od nejlevnější k nejdražší.

46. Ke každé objednávce je automaticky vystaven platební doklad, který je možno si stáhnout či vytisknout z internetu na adrese: https://ArtPorte.cz v sekci: Můj účet / Přehled objednávek ve formátu pdf.

G. Poštovné a balné do zahraničí

47. Platí všechny body uvedené pod písmenem F s výhradou bodu č. 42.6.

H. Reklamace vad zboží kupujícím.

48. Rozpor s kupní smlouvou:

48.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

49. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Vada vznikla používáním, opotřebením či poškozením v průběhu používání kupujícím (např. u knih: natržení strany při čtení, rozlomení hřbetu, žloutnutí papíru stářím, vyšisování obálky sluncem apod.)

Zboží bylo poškozeno živly po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

50. Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

51. Vyřízení reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

telefonicky na čísle +420 605 423 164

na e-mailovou adresu prodávajícího: objednavky@ArtPorte.cz

poštou na korespondenční adresu prodávajícího: ArtPorte s.r.o., Nekvasilova 570/23, 186 00, Praha 8 – Karlín

Společnost ArtPorte s.r.o. neprovozuje fyzickou provozovnu, osobní reklamace není možná.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit: reklamované zboží, stručný popis závady a v případě zaslání reklamace poštou doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad).

Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

I. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Pro doručení účtenky je nutné, aby zákazník při vytváření platby předal platební bráně funkční e-mailovou adresu. Datovou zprávu předává společnost ThePay do EET v okamžiku autorizace platby. Obdržený Fiskální identifikační kód (FIK) následně předává provozovateli a zobrazuje na účtence zákazníkovi. Zobrazení účtenky zajišťuje společnost ThePay prostřednictvím tzv. stavu platby, což je rozhraní, ve kterém mohou zákazníci sledovat, v jakém stavu se nachází jimi zadaná platba. Do stavu platby má každý zákazník přístup přes odkaz na webovou stránku zaslaný na zadaný e-mail v okamžiku odeslání platby na platební bráně. Jde o odkaz s názvem Informace o vaší platbě z www.ArtPorte.cz zaslaný společností ThePay. Po jeho rozkliknutí si zákazník může zobrazit účtenku se všemi náležitostmi. Účtenku si může vytisknout (obvykle klávesovou zkratkou Alt + P) či uložit v počítači (např. jako snímek obrazovky PrintScreen a podobně). Pokud zákazník ve své poště email s odkazem na EET účtenku nevidí, doporučujeme mu zkontrolovat si ve svém e-mailu složky Spam, Nevyžádaná pošta apod., případně seznam zablokovaných odesílatelů.

U dobírek je účtenka věcí dodavatele (např. Česká pošta).

J. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory lze řešit i mimosoudně.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 28. března 2020 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.