Images copyrights

Copyright (CZ): Všechny obrázky na webu artporte.cz jsou použity na základě řádně získaných licencí (např.: stock.adobe.com, Shutterstock, Fotky&Foto) a jakékoliv jejich další použití je porušením autorského zákona.

Copyright (EN): All images on the website artporte.cz are used on the basis of licenses (e.g.: stock.adobe.com, Shutterstock, Fotky&Foto) and any use thereof is a violation of the copyright law.