Jak vydat knihu

Jak vydat knihu

1. Z každého našeho literárního kurzu, u kterého je to uvedeno v nabídce, doporučuje vedoucí kurzu minimálně jeden z textů, na nichž se v průběhu kurzu začalo pracovat, k vydání formou e-knihy. Účastníkovi je pak nabídnuta nakladatelská smlouva na elektronické vydání.[4] V případě, že vedoucí kurzu ohodnotí text jako mimořádně kvalitní a prodejný, může být účastníkovi kurzu nabídnuta i standardní nakladatelská smlouva[1] na knihu tištěnou, výjimečně i dlouhodobá nakladatelská smlouva.[2].

2. Chcete-li vydat svůj text v našem vydavatelství, a přitom nejste absolventem zmíněných kurzů, text musí projít placenou lektorací[6] (s výjimkou bodu 5, tj. "knihy na klíč").[5] Lektorujeme pouze celá a dokončená díla, jednotlivé povídky, básničky, ukázky a pouhé náměty či nápady neposuzujeme. Úplným začátečníkům důrazně doporučujeme přečíst si nějaký text o psaní knih (např. Jak napsat dobrou knihu) anebo absolvovat nějaký základní literární kurz. Tištěné a ručně psané texty nepřijímáme a texty exportované do *.pdf jsou problematické. Preferujeme texty z programů Word, OpenOffice a dalších textových editorů. Objednat lektoraci a zjistit více informací si můžete ZDE.

3. Pokud je výsledkem lektorace doporučení k vydání nákladem vydavatelství, je autorovi nabídnuta standardní nakladatelská smlouva. [1] Lektor doporučí k vydání pouze takové texty, které odhaduje jako dobře prodejné a/nebo mimořádně literárně kvalitní. V případě zcela výjimečně kvalitních autorů je možná i dlouhodobá nakladatelská smlouva. [2]

4. Pokud lektor zhodnotí text jako vhodný k vydání v našem vydavatelství, ale pravděpodobně málo prodejný či jen mírně nadprůměrný (pokud jde o literární kvalitu), je autorovi nabídnuta podmíněná nakladatelská smlouva[3] a/nebo nakladatelská smlouva na elektronické vydání.[4]

5. Naše vydavatelství vám může také zajistit tzv. „výrobu knihy na klíč“ – tj. nákladem autora, pod autorovým vlastním ISBN. U takových knih nezajišťujeme distribuci ani prodeje.

6. Naše vydavatelství distribuuje své knihy přes největší české distributory do většiny knihkupectví v ČR.[11]

7. Než začnete přemýšlet o podmínkách nakladatelských smluv, mějte, prosím, na paměti, že distributoři a knihkupci si berou až 52 % z DPC, za knihu zaplatí až ve chvíli, kdy si ji skutečně koupí nějaký konkrétní čtenář, a než proběhne vyúčtování a fakturace, uplynou většinou až tři měsíce od okamžiku, kdy si knihu čtenář koupil.

Poznámky:

[1] Standardní nakladatelská smlouva je smlouva na poskytnutí licence na vydání jednoho konkrétního díla až do nákladu 300.000 výtisků. Autor dostává 5 % z DPC [8] bez DPH [9] do 1.000 ks prodaných výtisků, 6 % od 1.001 ks do 2.000 ks prodaných výtisků a dále honorář stoupá s každým tisícem až do 23 % od 18.000 ks výše. Autor dostává 5 autorských výtisků, další si může odkoupit za 50 % DPC. [8] Kniha vyjde dle edičního plánu do jednoho roku. Pravděpodobnost, že vám bude nabídnuta tato smlouva, je zhruba 1:20.

[2] Dlouhodobá nakladatelská smlouva je individuálně přizpůsobená smlouva pro konkrétní mimořádně kvalitní autory, která vymezuje vzájemnou spolupráci autora s vydavatelstvím v horizontu až deseti let, umožňuje vyplácení záloh na rozepsaná díla, hrazení tvůrčích a studijních pobytů a vytváření dalších vhodných podmínek pro autorovu další tvorbu. Autora pak po tuto dobu zavazuje k publikování jeho rozsáhlejších děl v nakladatelství. Jde o výjimečné smlouvy, kterých dosáhnou jen cca 3 % autorů.

[3] Podmíněná nakladatelská smlouva se liší od standardní pouze tím, že si autor předem odkoupí základní náklad za výrobní cenu. [7] Tyto knihy jsou pak autorovým majetkem a vydavatelství je pro něj přeprodává (autor je nemusí odebrat fyzicky, ale knihy mohou jít přímo do knihkupectví a distribucí). V případě, že je text nad očekávání úspěšný, přebere financování dotisků vydavatelství. Ze základního nákladu (většinou 1000 ks) pak autor dostává až 40 % z DPC, což mu v případě prodeje základního nákladu vytvoří výrazně vyšší zisk (dvoj- až trojnásobek), než by obdržel z prodeje základního nákladu na honorářích v případě standardní nakladatelské smlouvy.[1] Kniha vyjde do 2 měsíců od schválení do tisku. Pravděpodobnost, že vám bude nabídnuta tato smlouva, je zhruba 1:8.

[4] Smlouva na elektronické vydání je smlouva na oficiální publikování díla formou e-knihy (pod nakladatelským ISBN, [10] tedy vydání registrované v knihovnických informačních systémech, např. v Národní knihovně). Autorský honorář se odvíjí od dohodnuté DPC [8] a většinou činí od 50 % výše. Text vyjde přibližně do dvou měsíců ve formátech pdf, e-pub a azw. Pravděpodobnost, že vám bude nabídnuta tato smlouva, je zhruba 1:3.

[5] „Výroba knihy na klíč“ – tj. nákladem autora, pod autorovým vlastním ISBN:[10] Dle požadavků autora jsou na knize provedeny příslušné korektorské, redakční a grafické práce a celý náklad je doručen přímo z tiskárny autorovi. U takových knih nezajišťujeme distribuci ani prodeje. Tuto formu vydání většinou volí např. autoři cestopisů, kteří si knihy prodávají sami na svých přednáškách či webech. Dle zákona autor na samovydání a prodej své vlastní knihy nepotřebuje žádné živnostenské oprávnění, měl by jen danit případný zisk. Pro tento způsob vydání není třeba zadávat text k lektoraci a stačí nám rovnou napsat e-mail se žádostí o kalkulaci na výrobu „knihy na klíč“. Upozorňujeme, že minimální náklad je 50 ks, z nichž je nutné zaslat 5 ks bezplatně knihovnám určeným zákonem a dalším 20 knihovnám je třeba knihu dle zákona nabídnout k odkoupení za cenu, kterou si určíte (většinou si ji nekoupí). Tuto zásilkovou a nabídkovou povinnost za vás můžeme zajistit. Menší množství než 50 ks nevyrábíme, pokud chcete jen několik kusů svého textu, doporučujeme se obrátit na nějaké copycentrum (např. Copy General), s ISBN[10] vám pak poradí v Národní knihovně Praha (Klementinum). Můžeme vám vyrobit i knihy bez ISBN, [10] pak však nejde o oficiální vydání knihy, ale jen o tzv. rozmnoženiny textu pro autorovu vlastní potřebu, nebudete mít ani čárový kód, nevzniká vám však zásilková a nabídková povinnost.

[6] Placená lektorace: Cena za lektoraci není cenou za práci lektora, který někdy stráví čtením rukopisu i několik dnů, tuto práci dotujeme. Vzhledem ke stovkám textů, které do vydavatelství přicházejí, je ale nutné nějak omezit jejich počet a základní vstupní poplatek se nám jeví jako nejférovější, odfiltrují se tak např. různé dětské pokusy či začátečnické nápady lidí, kteří to se psaním ve skutečnosti nemyslí vážně. Placená lektorace však pro vás znamená záruku, že si náš lektor váš text skutečně celý přečte, zhodnotí ho po pravopisné, stylistické i dramatické či faktografické stránce, kvalifikovaně odhadne jeho prodejnost, provede jeho analýzu speciálním literárním programem Chief at Editor, jenž propočítá vaši slovní zásobu a provede další zajímavé statistické analýzy textu, načež vám lektor doporučí vhodný způsob vydání. Více informací k lektoraci textu naleznete ZDE.

[7] Výrobní cena v případě podmíněné nakladatelské smlouvy je cenou za tisk + vydavatelské práce, které jsou v tomto případě dotovány vydavatelstvím slevou 50–75 %.

[8] DPC je doporučená prodejní cena, z níž se vypočítávají autorské honoráře či podíly z prodejů. Jde o "pevnou cenu", nebere se tedy ohled na případné slevy, akční ceny a podobně, s nimiž může být kniha prodávána u konkrétních knihkupců, distributorů a e-shopů.

[9] DPH je daň z přidané hodnoty, kterou vydavatelství, distributor či knihkupec odvádí státu. U knih činí 10 %, u e-knih 21 %.

[10] ISBN je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Vydání knihy (ale i e-knihy) s ISBN je oficiálním vydáním, registrovaným např. v Národní knihovně a dalších národních i mezinárodních knihovnických a knihkupeckých systémech. ISBN dnes slouží i ke generování čárového kódu, bez nějž je dnes kniha v knihkupectvích prakticky neprodejná.

[11] Knižní distribuce: Naše vydavatelství distribuuje své knihy přes největší české distribuce (Euromedia - Luxor, Kosmas, Dobrovský) do všech knihkupectví v ČR.