• Jen online

Lektorace knihy

1 200,00 Kč
S DPH

Chcete vydat knihu? Ať už ji chcete nabídnout našemu nakladatelství, či jinému, zadejte ji nejdříve k lektoraci profesionálnímu literárnímu redaktorovi, který ji skutečně celou přečte, zhodnotí po pravopisné i literární stránce, připojí analýzu slovní zásoby z jedinečného programu ArtPorte Text Analyzer 2020® a posoudí, zda, případně jak je vhodné a možné dílo publikovat.

Více info ▼

Počet

Chcete vydat knihu? Ať už ji chcete nabídnout našemu nakladatelství, či jinému, zadejte ji nejdříve k lektoraci profesionálnímu literárnímu redaktorovi, který ji skutečně celou přečte, zhodnotí po pravopisné i literární stránce, připojí analýzu slovní zásoby z námi vyvinutého jedinečného programu ArtPorte Text Analyzer 2020® a posoudí, zda, případně jak je vhodné a možné dílo publikovat.

U textů, které nedoporučí k publikování, Vám pak poradí, co byste měli do budoucna zlepšit, pokud chcete někdy vydat knihu.

Cena za lektoraci není cenou za práci lektora, který někdy stráví čtením rukopisu i několik dnů, tuto práci dotujeme. Vzhledem ke stovkám textů, které do nakladatelství přicházejí (až několik set ročně) a protože skutečně kvalitních lektorů není nekonečné množství, je ale nutné nějak omezit jejich počet a základní vstupní poplatek se nám jeví jako nejférovější, odfiltrují se tak např. různé dětské pokusy či začátečnické nápady lidí, kteří to se psaním ve skutečnosti nemyslí vážně.

Hodnotíme texty beletristické i poezii, ale poezii v knižní formě vydáváme jen pokud jde o skutečně zcela mimořádně kvalitní díla.

Texty, které neprojdou placenou lektorací, se z kapacitních důvodů nemůžeme vůbec zabývat.

DŮLEŽITÉ:

Po zaplacení částky zašlete text své knihy jako přílohu e-mailu ve formátu programu Word, Open Office či *.txt na email: info@artporte.cz a připište číslo své objednávky. Pro odeslání textu použijte stejný e-mail, jako jste uvedli v objednávce. (Prosíme, nezasílejte nám soubory v pdf. Tento formát komplikuje jak práci lektorů, tak počítačovou analýzu.)

Lektorace Vám přijde e-mailem, standardně do 14 dnů po provedení platby a zaslání textu. Lektoři jsou však jenom lidé, mohou třeba onemocnět, když už mají dílo téměř dočtené, může se jim něco přihodit v rodině, mohou mít nějaký problém technický a někdy může tedy dojít ke zpoždění (max. 16 dnů, tj. 30 celkem). V takovém případě si můžete kterýkoliv pracovní den mezi 10.00 a 17.30 zavolat o informace ke stavu lektorace na oddělení objednávek, tel.: +420 605 423 164. Nebojte se na stav zpracování informovat telefonicky. Pokud by nebyla lektorace vypracována ani do jednoho měsíce od zaslání textu, má zákazník nárok na plné vrácení platby, a to bez prodlení.

Texty, zaslané do nakladatelství k lektoraci autory, jsou okamžikem odeslání automaticky chráněny autorským právem a zákony, pokud neprobíhá jednání o vydání díla, jsou po provedení lektorace a případné kalkulace smazány. Nepište nám tedy, prosím, např. po roce, zda někde nemáme Váš text, nearchivujeme je.

Naše lektorace obsahují:

1. Počítačovou analýzu provedenou speciálním počítačovým programem ArtPorte Text Analyzer 2020®, který umí:

1.1. vytvořit kvalifikovaný odhad slovní zásoby autora textu, tj. tzv. originálních slov, přičemž umí slova správně vyskloňovat, nevnímá tedy například slova „pes“ a „psa“, jako dva jedinečné významy, ale jen jako jedno slovo v různém pádu. To jiné programy zatím nedokážou.

1.2. porovnat autorovu slovní zásobu s klasickými českými autory (např. Karlem Čapkem).

1.3. ukázat, jakým způsobem se rozšiřuje v průběhu psaní slovní zásoba autora.

1.4. vyčíslit slova a fráze, které autor používá nejčastěji (bez ohledu na skloňování), z čehož je možno si udělat představu o případném nadužívání některých výrazů.

1.5. vyčíslit průměrný počet slov ve větách, respektive souvětích. To má význam především v porovnání s trendy psaní současných populárních autorů.

1.6. pokud používá autor zápis přímě řeči formou SPRÁVNĚ psaných uvozovek (tedy nikoliv nějakých dvojčárek apod.), zobrazit i množství dialogů v textu, z něhož se autor dozví, jak je na tom v porovnání se současnými populárními autory.

1.7. zobrazit graf počtu odstavců v jednotlivých částech knihy může pomoci do jisté míry určit, jak autor pracuje s dynamikou textu.

1.8. vypsat seznam frází, které jsou v textu použité vícenásobně a pokud jsou nějak výrazně zvláštní, je možné se zamyslet, zda by je neměl autor či redaktor nahradit jiným souslovím

2. Dále lektorace obsahuje hodnocení lektora:

2.1. Zhodnocení pravopisu s příklady nejčastějších chyb.

2.2. Zhodnocení stylistické kvality a bohatosti textu z hlediska používání literárních figur, popisů a dialogů – s příklady nejčastějších chyb.

2.3. Zhodnocení ideje, fabule, syžetu, dramatické výstavby textu z hlediska jeho formy, výstavby a dynamiky.

2.4. Osobní názor lektora na originalitu, literární kvalitu a přínosnost díla.

2.5. Osobní názor lektora, zda text je, či není publikovatelný, případně zda je publikovatelný pod naší hlavičkou.

2.6. Kvalifikovaný odhad prodejnosti knihy na českém trhu (jde o empirický odhad – tj. lektor se může mýlit, a i z textu, který odhaduje jako neprodejný, může být bestseller, ale v 95 % případů se naší lektoři většinou trefí do reality s přesností na stovky i desítky kusů).

3. E-mail, který vám zašleme, obsahuje v úvodu rezultát redakční rady:

3.1. Pokud je výsledkem lektorace doporučení k vydání nákladem vydavatelství, je autorovi nabídnuta standardní nakladatelská smlouva[1]. Lektor doporučí k vydání pouze takové texty, které odhaduje jako dobře prodejné a/nebo mimořádně literárně kvalitní. V případě zcela výjimečně kvalitních autorů je možná i dlouhodobá nakladatelská smlouva[2].

3.2. Pokud lektor zhodnotí text jako vhodný k vydání v našem nakladatelství, ale pravděpodobně málo prodejný či jen mírně nadprůměrný (pokud jde o literární kvalitu), je autorovi nabídnuta podmíněná nakladatelská smlouva[3] a/nebo nakladatelská smlouva na elektronické vydání[4].

3.3. U děl, která lektor nedoporučuje publikovat vůbec, je v závěru lektorace několik rad autorovi, co by měl do budoucna zlepšit, jakým směrem napnout své úsilí, pořád však má možnost nechat si u nás vyrobit knihu vlastním nákladem (viz Jak vydat knihu, bod 5).

Poznámky:

[1] Standardní nakladatelská smlouva je smlouva na poskytnutí licence na vydání jednoho konkrétního díla až do nákladu 300.000 výtisků. Autor dostává 5 % z DPC [8] bez DPH [9] do 1.000 ks prodaných výtisků, 6 % od 1.001 ks do 2.000 ks prodaných výtisků a dále honorář stoupá s každým tisícem až do 23 % od 18.000 ks výše. Autor dostává 5 autorských výtisků, další si může odkoupit za 50 % DPC. [8] Kniha vyjde dle edičního plánu do jednoho roku. Pravděpodobnost, že vám bude nabídnuta tato smlouva, je zhruba 1:20.

[2] Dlouhodobá nakladatelská smlouva je individuálně přizpůsobená smlouva pro konkrétní mimořádně kvalitní autory, která vymezuje vzájemnou spolupráci autora s vydavatelstvím v horizontu až deseti let, umožňuje vyplácení záloh na rozepsaná díla, hrazení tvůrčích a studijních pobytů a vytváření dalších vhodných podmínek pro autorovu další tvorbu. Autora pak po tuto dobu zavazuje k publikování jeho rozsáhlejších děl v nakladatelství. Jde o výjimečné smlouvy, kterých dosáhnou jen cca 3 % autorů.

[3] Podmíněná nakladatelská smlouva se liší od standardní pouze tím, že si autor předem odkoupí základní náklad za výrobní cenu. [7] Tyto knihy jsou pak autorovým majetkem a vydavatelství je pro něj přeprodává (autor je nemusí odebrat fyzicky, ale knihy mohou jít přímo do knihkupectví a distribucí). V případě, že je text nad očekávání úspěšný, přebere financování dotisků vydavatelství. Ze základního nákladu (většinou 1000 ks) pak autor dostává až 40 % z DPC, což mu v případě prodeje základního nákladu vytvoří výrazně vyšší zisk (dvoj- až trojnásobek), než by obdržel z prodeje základního nákladu na honorářích v případě standardní nakladatelské smlouvy.[1] Kniha vyjde do 2 měsíců od schválení do tisku. Pravděpodobnost, že vám bude nabídnuta tato smlouva, je zhruba 1:8.

[4] Smlouva na elektronické vydání je smlouva na oficiální publikování díla formou e-knihy (pod nakladatelským ISBN, [10] tedy vydání registrované v knihovnických informačních systémech, např. v Národní knihovně). Autorský honorář se odvíjí od dohodnuté DPC [8] a většinou činí od 50 % výše. Text vyjde přibližně do dvou měsíců ve formátech pdf, e-pub a azw. Pravděpodobnost, že vám bude nabídnuta tato smlouva, je zhruba 1:3.

[5] „Výroba knihy na klíč“ – tj. nákladem autora, pod autorovým vlastním ISBN:[10] Dle požadavků autora jsou na knize provedeny příslušné korektorské, redakční a grafické práce a celý náklad je doručen přímo z tiskárny autorovi. U takových knih nezajišťujeme distribuci ani prodeje. Tuto formu vydání většinou volí např. autoři cestopisů, kteří si knihy prodávají sami na svých přednáškách či webech. Dle zákona autor na samovydání a prodej své vlastní knihy nepotřebuje žádné živnostenské oprávnění, měl by jen danit případný zisk. Pro tento způsob vydání není třeba zadávat text k lektoraci a stačí nám rovnou napsat e-mail se žádostí o kalkulaci na výrobu „knihy na klíč“. Upozorňujeme, že minimální náklad je 50 ks, z nichž je nutné zaslat 5 ks bezplatně knihovnám určeným zákonem a dalším 20 knihovnám je třeba knihu dle zákona nabídnout k odkoupení za cenu, kterou si určíte (většinou si ji nekoupí). Tuto zásilkovou a nabídkovou povinnost za vás můžeme zajistit. Menší množství než 50 ks nevyrábíme, pokud chcete jen několik kusů svého textu, doporučujeme se obrátit na nějaké copycentrum (např. Copy General), s ISBN[10] vám pak poradí v Národní knihovně Praha (Klementinum). Můžeme vám vyrobit i knihy bez ISBN, [10] pak však nejde o oficiální vydání knihy, ale jen o tzv. rozmnoženiny textu pro autorovu vlastní potřebu, nebudete mít ani čárový kód, nevzniká vám však zásilková a nabídková povinnost.

[6] Placená lektorace: Cena za lektoraci není cenou za práci lektora, který někdy stráví čtením rukopisu i několik dnů, tuto práci dotujeme. Vzhledem ke stovkám textů, které do vydavatelství přicházejí, je ale nutné nějak omezit jejich počet a základní vstupní poplatek se nám jeví jako nejférovější, odfiltrují se tak např. různé dětské pokusy či začátečnické nápady lidí, kteří to se psaním ve skutečnosti nemyslí vážně. Placená lektorace však pro vás znamená záruku, že si náš lektor váš text skutečně celý přečte, zhodnotí ho po pravopisné, stylistické i dramatické či faktografické stránce, kvalifikovaně odhadne jeho prodejnost, provede jeho analýzu speciálním literárním programem ArtPorte Text Analyzer 2020®, jenž propočítá vaši slovní zásobu a provede další zajímavé statistické analýzy textu, načež vám lektor doporučí vhodný způsob vydání. Více informací k lektoraci textu naleznete ZDE.

[7] Výrobní cena v případě podmíněné nakladatelské smlouvy je cenou za tisk + vydavatelské práce, které jsou v tomto případě dotovány vydavatelstvím slevou 50–75 %.

[8] DPC je doporučená prodejní cena, z níž se vypočítávají autorské honoráře či podíly z prodejů. Jde o "pevnou cenu", nebere se tedy ohled na případné slevy, akční ceny a podobně, s nimiž může být kniha prodávána u konkrétních knihkupců, distributorů a e-shopů.

[9] DPH je daň z přidané hodnoty, kterou vydavatelství, distributor či knihkupec odvádí státu. U knih činí 10 %, u e-knih 21 %.

[10] ISBN je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Vydání knihy (ale i e-knihy) s ISBN je oficiálním vydáním, registrovaným např. v Národní knihovně a dalších národních i mezinárodních knihovnických a knihkupeckých systémech. ISBN dnes slouží i ke generování čárového kódu, bez nějž je dnes kniha v knihkupectvích prakticky neprodejná.

[11] Knižní distribuce: Naše vydavatelství distribuuje své knihy přes největší české distribuce (Euromedia - Luxor, Kosmas, Dobrovský) do všech knihkupectví v ČR.

2000002
968 ks

Mohlo by vás také zajímat