Literární kurz pro pokročilé - fantastická a historická próza

6 500,00 Kč
S DPH

3. 10. 2023 – 21. 11. 2023

Sci-fi, fantasy a historická próza

Intenzivní dvouměsíční kurz – 8 dvouhodinových lekcí

Každé úterý od 18:30 na adrese: Uruguayská 178/5, 120 00 Praha 2

Pro všechny, kdo chtějí používat historické reálie a/nebo fantastické (tedy sci-fi, fantasy či hororové) prvky. Kurs je tedy určen nejen těm, kteří touží psát historické povídky a romány, případně sci-fi, fantasy či horory, ale každému, kdo má v úmyslu stvořit literární dílo jiné než pouze zcela realistické z aktuální současnosti.

Od autorů se očekává intenzivní domácí tvorba, tedy krom času na kurz je nutné mít navíc vyhrazeno alespoň cca 8 hodin v týdnu na tvorbu textů, s nimiž se bude dále pracovat.

Chtěli byste jiný datum či čas?
Zavolejte nám, zkusíme Vám domluvit „kurz na míru“!

Více info ▼

Počet

Literární kurz pro pokročilé

3. 10. 2023 – 21. 11. 2023

Sci-fi, fantasy a historická próza

Intenzivní dvouměsíční kurz – 8 dvouhodinových lekcí

Každé úterý od 18:30 na adrese: Uruguayská 178/5, 120 00 Praha 2 (5 minut od zastávky Náměstí Míru, 9 minut metrem na autobusové nádraží Forenc, 7 minut metrem na Hlavní nádraží)

Lektor: Scarlett Rauschgoldová – Darth Zira

Certifikát: Osvědčení o absolvování kurzu Historická a fantastická próza pro pokročilé s uvedením témat jednotlivých lekcí. Vydává se jen účastníkům, kteří fyzicky absolvovali všechny lekce.

BONUS: Z každého kurzu bude vybrán lektorem jeden text, který bude (pokud bude autor chtít) publikován jako oficiální e-kniha (s vlastním ISBN), v případě mimořádně zajímavých textů může být text publikován i jako kniha tištěná s distribucí po celé ČR.

Obsah kurzu (učební osnova): ZDE

Co je cílem kurzu: Po absolvování kurzu by měl mít autor rozepsánu anebo i napsánu koncepční sbírku povídek, novelu či román, přičemž by měl mít již jasnou představu nejen o celku díla, jeho dramatické klenbě a výstavbě jednotlivých jeho částí, ale i pokročilé profesionální znalosti, s nimiž může dílo nejen zdárně dotáhnout do stavu vhodného k jeho publikování, ale mít i jistotu, že jde o řemeslně i ideově zcela profesionálně zvládnuté dílo.

Věk účastníků kurzu je omezen dosažením minimálně 15 let, je však třeba počítat s tím, že jde o velmi intenzivní kurz, nabitý informacemi, který má de facto vysokoškolskou úroveň a pro účastníky pod 17 let bude takřka jistě příliš náročný.

Pro koho je kurz určen: Pro všechny autory, kteří mají v úmyslu ve svých dílech ve větší či menší míře používat historické reálie a/nebo fantastické (tedy sci-fi, fantasy nebo hororové) prvky. Kurs je tedy určen nejen těm, kteří touží psát výhradně či převážně historické povídky a romány, případně sci-fi, fantasy nebo horory, ale prakticky každému, který má v úmyslu alespoň občas stvořit literární dílo jiné než pouze zcela realistické z aktuální současnosti.

Autoři zde získají základní znalosti využívání historických reálií, správné tvorby postav, a to včetně takových, které nejsou „tak úplně“ lidmi, vhodného používání fantastických dějotvorných rekvizit i vytváření komplexních fantastických světů, a to vše s hlavním důrazem na maximální čtenářskou věrohodnost výsledného díla.

Součástí jednotlivých lekcí bude samozřejmě také upozorňování na hlavní úskalí, která ten který (sub)žánr má, i na hlavní chyby a omyly, kterých se začátečníci zpravidla dopouštějí – a to k velké škodě svého jinak velmi originálního nápadu nebo textu po stránce ryze „literárně-řemeslné“ velmi dobře zpracovaného.

V průběhu kurzu je třeba počítat s tím, že od autorů se bude očekávat intenzivní domácí tvorba, tedy je nutné mít krom času na kurz vyhrazeno alespoň cca 8 hodin v týdnu na tvorbu textů, s nimiž se bude v kurzu dále pracovat. Součástí některých lekcí budou také krátké „literární rozcvičky“.

Pro koho NENÍ kurz určen: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky, tedy pro autory, kteří doposud nikdy neabsolvovali žádný literární kurs, workshop či cokoli tomu blízkého (např. literární obor na vysoké škole), protože vzhledem k rozsahu kursu není možné zabývat se v něm naprostými základy, jako jsou třeba správný český pravopis a stylistika či psaní diakritiky (např. uvozovek), ba ani přílišným rozebíráním problematiky samotné tvorby dramatické klenby díla, psaní popisů nebo dialogů apod., které jsou náplní našich kurzů pro začátečníky. Kurz také není vhodný pro autory neschopné vyšetřit si alespoň osm hodin týdně na psaní, protože nejpozději od třetí lekce se bude pracovat mj. i s jejich vlastními texty.

Pokud jde o autory, kteří už mají nějaký hotový text a jen ho chtějí během kursu vylepšovat, v tomto případě je účast na tomto kursu ryze na jejich osobním zvážení. Upozorňujeme však předem, že během tohoto kursu mohou o svém zdánlivě hotovém díle zjistit, že obsahuje opravdu příliš velké množství začátečnických chyb a je tedy nutné jeho prakticky kompletní přepsání. Naproti tomu je ale určitě velmi vhodné, aby se tohoto kursu účastnili autoři, kteří již mají předem promyšlený či přímo „přichystaný“ nějaký námět nebo zápletku, a stejně tak i takoví, kteří právě začínají podrobněji rozpracovávat svět, ve kterém se jejich příběh bude odehrávat, případně pečlivě promýšlet postavy, které se mají stát hlavními či vedlejšími hrdiny jejich díla.

Podmínka kurzu: Součástí obchodních podmínek a smlouvy při objednání kurzu je souhlas s bodem 28.5., chránícím osobní údaje, autorská práva, informace a zdroje ostatních účastníků a lektorů kurzu.

2000008
8 ks

Mohlo by vás také zajímat