• Jen online

Pravopisné korektury

0,02 Kč
S DPH

Cena je 0,02 Kč za znak, což odpovídá 36 Kč za jednu normostranu (tj. 1800 znaků včetně mezer, což je také minimum k objednání).

Počet znaků včetně mezer zjistíte ve většině textových editorů (ve Wordu např. na záložce Revize/Počet slov).

Tento počet si objednejte. Text zašlete po platbě na info@artporte.cz

Pozor! Pokud víte, že text obsahuje nejen chyby pravopisné (čárky, i/y aj.), ale i základní stylistické a gramatické, je nutné si objednat Stylistické, gramatické a pravopisné korektury textu. Pokud chcete jenom vědět, zda je váš příběh publikovatelný, objednejte si Lektoraci knihy.

Doporučujeme přečíst si další informace ▼

Počet

Minimální množství pro objednání tohoto produktu je 1800.

Pravopisná korektura textu opravuje všechny překlepy a základní pravopisné chyby (i/y, mě/mně, ji/jí, chybějící, či přebývající čárky, české uvozovky, rozdělovníky a pomlčky apod.) a zcela zjevně nesprávnou stylistiku (např. Když přišli domů jsme / Když jsme přišli domů). Neopravuje literárně nevhodný, ale pravopisně přípustný slovosled („kostrbatou stylistiku“), neopravuje logické členění odstavců (měkké/ostré přechody), a další stylistické či literární záležitosti (např. nahrazování příliš často se opakujícího slova vhodnými synonymy).

Tato korektura neřeší ani logiku a smysl příběhu ani dialogů. Pokud chcete vědět, zda je váš příběh publikovatelný, objednejte si nejprve Lektoraci knihy.

Pozor! Pokud víte, že text obsahuje nejen chyby pravopisné (čárky, i/y aj.), ale i základní stylistické a gramatické (cizinci – začátečníci v Čj, dyslektici, dysgrafici, lidé s prelingvální sluchovou poruchou apod., kteří píšou např. stylem: „Muže, ženi i dety šly na proházka.“), je nutné si objednat Stylistické, gramatické a pravopisné korektury textu

Cena je 0,02 Kč za znak, což odpovídá 36 Kč za jednu normostranu (tj. 1800 znaků včetně mezer, což je také minimum k objednání).

Počet znaků včetně mezer zjistíte ve většině textových editorů (ve Wordu např. na záložce Revize/Počet slov).

Tento počet si objednejte. Text zašlete po platbě na info@artporte.cz

Termín dodání pravopisné korektury textu je závislý na jeho rozsahu a náročnosti. Standardem je 40 stran denně + 1 den, takže např. 400stránková pravopisná korektura bude dodána do 11 dnů od zaslání textu. Nebojte se na stav zpracování informovat telefonicky.

DŮLEŽITÉ! ► Texty nám zasílejte ve formátech z programů Word, OpenOffice a jiných obecně převoditelných programů, nezaheslované. Prosíme, neposílejte nám texty v *.pdf. Různé zjednodušené exporty do formátu *.pdf velmi komplikují následnou práci s textem.

2000004
18000000 ks

Mohlo by vás také zajímat