• Jen online

Stylistické, gramatické a pravopisné korektury textu

0,03 Kč
S DPH

Cena je 0,03 Kč za znak, což odpovídá 54 Kč za jednu normostranu (tj. 1800 znaků včetně mezer, což je také minimum k objednání).

Počet znaků včetně mezer zjistíte ve většině textových editorů (ve Wordu např. na záložce Revize/Počet slov).

Tento počet si objednejte. Text zašlete po platbě na info@artporte.cz

Termín dodání stylistické korektury textu je závislý na jeho rozsahu a náročnosti. Standardem je 20 stran denně + 1 den, takže např. 200stránková stylistická korektura bude dodána do 11 dnů od zaslání textu.

Pozor! Pokud chcete pouze pravopisné korektury, objednejte si levnější Pravopisné korektury textu. Pokud chcete jenom vědět, zda je váš příběh publikovatelný, objednejte si nejprve Lektoraci knihy.

Doporučujeme přečíst si další informace ▼

Počet

Minimální množství pro objednání tohoto produktu je 1800.

Kompletní stylistické, gramatické a pravopisné korektury textu jsou vhodné zvláště pro cizince – začátečníky v českém jazyce, kteří mají problém nejen s pravopisem, ale i s gramatikou, která běžným Čechům problémy většinou nedělá. případně pro dyslektiky, dysgrafiky, lidi s prelingvální sluchovou poruchou apod., kteří píšou např. stylem: „Muže, ženi i dety šly na proházka.“).

Pokud chcete pouze pravopisné korektury, objednejte si levnější Pravopisné korektury textu. Pokud chcete jenom vědět, zda je váš příběh publikovatelný, objednejte si nejprve Lektoraci knihy.

Stylistická, gramatická a pravopisná korektura opravuje všechny překlepy a základní pravopisné chyby (i/y, mě/mně, ji/jí, chybějící, či přebývající čárky, české uvozovky, rozdělovníky a pomlčky apod.), dále chyby obecně gramatické (např. pánách/pánech) a zcela zjevně nesprávnou stylistiku (např. Když přišli domů jsme / Když jsme přišli domů).

Navíc tato korektura řeší i nepřirozený slovosled („kostrbatou stylistiku“), logické členění odstavců, a další základní stylistické či literární záležitosti (např. nahrazování příliš často se opakujícího slova vhodnými synonymy).

Tato korektura neřeší logiku a smysl příběhu ani dialogů. Pokud chcete vědět, zda je váš příběh publikovatelný, objednejte si nejprve Lektoraci knihy.

Cena je 0,03 Kč za znak, což odpovídá 54 Kč za jednu normostranu (tj. 1800 znaků včetně mezer, což je také minimum k objednání).

Počet znaků včetně mezer zjistíte ve většině textových editorů (ve Wordu např. na záložce Revize/Počet slov).

Tento počet si objednejte. Text zašlete po platbě na info@artporte.cz

Termín dodání stylistické korektury textu je závislý na jeho rozsahu a náročnosti. Standardem je 20 stran denně + 1 den, takže např. 200stránková stylistická korektura bude dodána do 11 dnů od zaslání textu.

DŮLEŽITÉ! ► Texty nám zasílejte ve formátech z programů Word, OpenOffice a jiných obecně převoditelných programů, nezaheslované. Prosíme, neposílejte nám texty v *.pdf. Různé zjednodušené exporty do formátu *.pdf velmi komplikují následnou práci s textem.

2000003
18000000 ks

Mohlo by vás také zajímat