Obsah kurzu začátečníci

 VÍCE INFO / OBJEDNAT KURZ 

Pozn. k obsahu kurzu: Protože dle konkrétního vývoje literární tvorby účastníků kurzu se v jeho průběhu může ukázat, že je pro jejich psaní potřebné některá témata zmínit či podrobněji probrat i dříve, než je plánováno, může v jeho rámci docházet k operativním přesunům témat, tak aby výklad co nejvíce sloužil praktické tvorbě účastníků.

Pozn. k doporučené četbě: Doporučené tituly není nutno si v průběhu kurzu přečíst, jde spíše o tipy na knihy, které obsahují některé příkladné či literárně významné informace, motivy či postupy, o nichž se lektor bude během kurzu zmiňovat. Po dobu kurzu je důležitější věnovat se spíše psaní než četbě.

1. Lekce: Idea a fabule

1.1. První literární (mini)workshop

1.1.1. Na úvod první lekce se připravte, že se ostatním účatníkům představíte svým jménem, případně příjmením, či přezdívkou, kterou chcete, aby vás ostatní oslovovali (v kurzu si prioritně vykáme až dokud vám někdo výslovně nenavrhne tykání).

1.1.1.2. Přichystejte si (klidně i písemně) odpovědi na následujících jedenáct otázek: 1. Kdo jsem? 2. Kdo jsem ještě? 3. Kdo ještě jsem? 4. Kdo ještě jsem? 5. Kdo ještě jsem? 6. Kdo ještě jsem? 7. Kdo ještě jsem? 8. Kdo ještě jsem? 9. Kdo ještě jsem? 10. Kdo ještě jsem? 11. Proč chci psát?

1.1.1.3. Ano, deset z těchto jedenácti otázek je záměrně stejných. Odpovědi by měly být kreativní a nápadité, ale pravdivé, a nadto by měly o vás vytvořit v očích ostatních účastníků nějakou základní představu o vás, tak, jak byste jimi chtěli být viděni.

1.2. Stanovení hlavního cíle a smyslu svého psaní

1.2.1. Jaký smysl by mělo v mém životě dávat psaní?

1.2.2. Čeho chci psaním dosáhnout?

1.2.3. Jaký smysl by mělo dávat mé psaní čtenářům?

1.2.3. Chci být spisovatel, redaktor, nebo ghostwriter?

1.3. Idea / téma

1.3.1. Jak zvolit „své nejlepší téma“?

1.3.2. Jakou šanci bude mít mé téma na čtenářský úspěch?

1.3.3. Jaké jsou současné trendy? Co je to „nosná idea“?

1.4. Povídky, novela, či román?

1.4.1. Jaká žánrová forma je pro začátek anebo pro mé téma nejvhodnější?

1.4.2. Základní prvky a rozdíly mezi žánrem povídky, novely a románu.

1.4.3. Úskalí jednotlivých žánrů.

1.5. Cílové skupiny čtenářů

1.5.1. Jaké jsou cílové skupiny čtenářů?

1.5.2. Koho chci svým psaním oslovit?

1.5.3. Koho může mé téma oslovit?

1.5.4. Jaká je nejvhodnější délka textů pro jednotlivé cílovky?

1.6. Fabule

1.6.1. Co je fabule a jak by měla vypadat v ideálním případě.

1.6.2. Shrnutí fabule

1.6.3. Podrobná fabule

1.7. Zadání práce na příští týden.

1.7.1. Promyslete si na základě informací z první lekce ideu, téma svého díla, případně koncepci sbírky povídek.

1.7.2. Formulujte obsah svého díla, případně koncepci sbírky povídek do souvětí od 140 do 150 znaků včetně mezer, pokud jde o povídky pak ještě navíc formulujte obsah první povídky do souvětí od 140 do 150 znaků včetně mezer.

1.7.3. Napište fabuli svého díla, případně koncepci sbírky povídek do textu maximálně do 1600 znaků včetně mezer, pokud jde o povídky pak ještě navíc formulujte obsah první povídky v textu do 1600 znaků včetně mezer. Pokud má být dílo složeno z krátkých povídek či minipovídek do 1800 znaků, můžete přejít přímo k následujícímu bodu.

1.7.4. Text zašlete nejpozději do půlnoci dne před lekcí na e-mail lektora.

1.7.5. Připravte si texty k přečtení nahlas na workshop následující lekce.

1.8. Dotazy, nápady a konzultace

1.9. Doporučená četba: William Golding: Pán much

2. Lekce: Syžet

2.1. Chyba týdne

2.1.1. Vysvětlení nejčastějších začátečnických gramatických a stylistických chyb.

2.2. Syžet

2.2.1. Co je syžet

2.2.2. Základní tvorba syžetu

2.2.2.1. Jednotlivé plány syžetu

2.2.2.2. Typ posloupností vyprávění

2.2.2.3. Ich-forma a er-forma

2.2.2.4. Čas ve vyprávění

2.2.2.5. Dramatické jednoty a paradoxy

2.2.2.6. Základy budování dramatické klenby

2.2.2.7. Jaká je nevhodnější struktura textu pro jednotlivé cílovky?

2.3. Druhý literární workshop

2.3.1. Četba zadání z 1. lekce. dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

2.4. Zadání práce na příští týden.

2.4.1. Zapište formou poznámek do 1600 znaků, jak jste se rozhodli vybudovat syžet svého díla, či koncepcipovídkové sbírky. Pokud má být dílo složeno z krátkých povídek či minipovídek do 1800 znaků, napište přímo takovou povídku.

2.4.2. Text zašlete nejpozději do půlnoci dne před lekcí na e-mail lektora.

2.4.3. Připravte si texty k přečtení nahlas na workshop následující lekce.

2.5. Dotazy, nápady a konzultace

2.6. Doporučená četba: István Örkény: Minutové grotesky

3. Lekce: Dramatická struktura a dynamika

3.1. Chyba týdne

3.1.1. Vysvětlení nejčastějších začátečnických gramatických a stylistických chyb.

3.2. Dramatická struktura a dynamika textu

3.2.1. Úloha a forma popisů

3.2.2. Budování dialogů, zápis a uvozování přímé řeči, charakteristické prvky mluvy jednotlivých postav.

3.2.3. Význam a používání literárních figur

3.2.4. Literární jazyk

3.2.6. Tipy a triky ke zrychlování a zpomalování textu

3.2.6.1. Práce s odstavci a stylistikou v klasické i experimentální formě (např. proud vědomí apod.)

3.2.6.2. Používání minulého, přítomného budoucího času

3.2.7. Poznámky a typogafická zvýrazňování v beletrii

3.3. Třetí literární workshop

3.3.1. Četba zadání ze 2. lekce. dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

3.4. Zadání práce na příští týden.

3.4.1. Napište první kapitolu románu, či její část, nebo první část novely, nebo povídku (či více minipovídek). Doporučený minimální rozsah: přibližně 3.200 slov (tj. přibližně 19.000 znaků včetně mezer).

3.4.2. Text zašlete nejpozději do půlnoci dne před lekcí na e-mail lektora.

3.4.3. Připravte si část z tohoto textu v rozsahu cca 600 slov (tj. přibližně 3.600 znaků včetně mezer) k přečtení nahlas na workshop následující lekce.

3.5. Dotazy, nápady a konzultace

3.6. Doporučená četba: J. D. Salinger: Franny a Zooey

4. Lekce: Charakter literární postavy a jeho proměny v povídce a románu, interní poznámkový aparát

4.1. Chyba týdne

4.1.1. Vysvětlení nejčastějších začátečnických gramatických a stylistických chyb.

4.2. Charakter literární postavy a jeho proměny

4.2.1. Charakter literární postavy v románu.

4.2.2. Charakter literární postavy v povídce.

4.2.3. Charakter literární postavy v novele.

4.2.4. Interní poznámkový aparát.

4.3. Čtvrtý literární workshop

4.3.1. Četba zadání ze 3. lekce. dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

4.4. Zadání práce na příští týden.

4.4.1. Pokračujte v psaní, případně zapracujte připomínky lektora a ostatních účastníků. Ať již píšete román, novelu, či sbírku povídek, měli byste být již ve fázi, kdy jste použili nějaké popisy prostředí (reálií, atmosféry apod.), tak, jak se o nich mluvilo na lekci číslo 3, pokud ne, zapracujte na tom.

4.4.1. Zapracujte do svých textů popis, ať již věcný, či situační (tj. např. prostřednictvím nějaké akce, jednání, vnitřního hlasu, či dialogu), který ve svém důsledku vytváří a představuje čtenáři charakter nějaké vaší postavy.

4.4.2. Texty zašlete nejpozději do půlnoci dne před lekcí na e-mail lektora.

4.4.3. Připravte si části z těchto textů, obsahující jednak popis prostředí (reálií, atmosféry apod.) a jednak představení charakteru nějaké postavy v rozsahu max. do 600 slov (tj. přibližně 3.600 znaků včetně mezer) k přečtení nahlas na workshop následující lekce.

4.5. Dotazy, nápady a konzultace

4.6. Doporučená četba: Philip K. Dick: Ubik

5. Lekce: Vtip, gag a anekdota

5.1. Chyba týdne

5.1.1. Vysvětlení nejčastějších začátečnických gramatických a stylistických chyb.

5.2. Vtip, gag a anekdota

5.2.1. Důležitost umění vtipu, gagu a anekdoty i ve „vážné“ tvorbě

5.2.1. Naučte se vymýšlet vlastní vtipy, gagy a anekdoty

5.2.2. Vtip

5.2.2. Gag

5.2.3. Anekdota

5.3. Pátý literární workshop

4.3.1. Četba zadání ze 4. lekce. dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

5.4. Zadání práce na příští týden.

5.4.1. Pokračujte v psaní, případně zapracujte připomínky lektora a ostatních účastníků.

5.4.2. Pokud je to pro vaše dílo vhodné, zapracujte do něj nějaký svůj, zcela originální a původní jednak vtip, jednak gag a jednak anekdotu. Jestliže je to pro vaše dílo zcela nevhodné, napište tři krátké texty, z nichž první bude obsahovat vtip, druhý gag a třetí anekdotu.

5.4.3. Texty zašlete nejpozději do půlnoci dne před lekcí na e-mail lektora.

5.4.4. Připravte si části z těchto textů, obsahující jednak popis prostředí (reálií, atmosféry apod.) a jednak představení charakteru nějaké postavy v rozsahu max. do 600 slov (tj. přibližně 3.600 znaků včetně mezer) k přečtení nahlas na workshop následující lekce.

5.5. Dotazy, nápady a konzultace

5.6. Doporučená četba: Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock

6. Lekce: Ďábel je skrytý v detailu: Regionální zakotvení díla, reálie, kolorit, ilustrativní figury, cizí jazyky, fiktivní jazyky, anachronismy

6.1. Chyba týdne

6.1.1. Vysvětlení nejčastějších začátečnických gramatických a stylistických chyb.

6.2. Ďábel je skrytý v detailu

6.2.1. Regionální zakotvení díla

6.2.1. Reálie, kolorit, ilustrativní figury

6.2.2. Cizí jazyky, fiktivní jazyky

6.2.2. Anachronismy a uvěřitelnost

6.3. Šestý literární workshop

6.3.1. Četba zadání z 5. lekce. dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

6.4. Zadání práce na příští týden.

6.4.1. Pokračujte v psaní, případně zapracujte připomínky lektora a ostatních účastníků.

6.4.2. Připravte si části ze svých textů, jimiž předvádíte čtenáři věrohodně určité reálie, ať již ze skutečného, či fiktivního světa, anebo jimiž dokreslujete kolorit svého příběhu, případně typickou ilustrativní figuru, max. do 600 slov (tj. přibližně 3.600 znaků včetně mezer) k přečtení nahlas na workshop následující lekce.

6.5. Dotazy, nápady a konzultace

6.6. Doporučená četba: Italo Calvino: Naši předkové

7. Lekce: Finále, otevřený konec, příprava na pokračování, prequel, sequel, spin-off, reboot

7.1. Chyba týdne

7.1.1. Vysvětlení nejčastějších začátečnických gramatických a stylistických chyb.

7.2. Finále, otevřený konec, příprava na pokračování, prequel, sequel, spin-off, reboot

7.2.1. Finále

7.2.1. Otevřený konec

7.2.2. Příprava na pokračování

7.2.2. Prequel, sequel, spin-off, reboot, paralelní román

7.3. Sedmý literární workshop

7.3.1. Četba zadání ze 6. lekce. dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

7.4. Zadání práce na příští týden.

7.4.1. Pokračujte v psaní, případně zapracujte připomínky lektora a ostatních účastníků.

7.4.2. Pokud jste již ve svém psaní románu či novely dospěli ke krizi (z hlediska dramatické výstavby textu), připravte si tuto část k přečtení na příští workshop. Pokud píšete povídky, připravte si dle vašeho názoru pro vás zatím nejvýznamnější či nejzásadnější povídku, ato buď celou povídku (pokud bude do 3.600 znaků včetně mezer), či její závěr (s úvodem, který dokážete odvyprávět v několika větách).

7.4.3. Texty zašlete nejpozději do půlnoci dne před lekcí na e-mail lektora.

7.5. Dotazy, nápady a konzultace

7.6. Doporučená četba: Orson Scott Card: Enderova hra / později paralelní román Enderův stín

8. Lekce: Jak své dílo nabídnout k publikování

8.1. Chyba týdne

7.1.1. Vysvětlení nejčastějších začátečnických gramatických a stylistických chyb.

8.2. Jak své dílo nabídnout k publikování

8.2.1. O co jde nakladatelům v první řadě?

8.2.2. Jak zhodnotit úroveň nakladatele?

8.2.3. Rozdíly mezi přístupem nakladatelů k začátečníkům a k formě zasílaných textů

8.2.4. První kontakt s nakladatelem, obsah a forma

8.2.5. Obsah, forma a důležitost referencí, lektorací a doporučení

8.2.6. Kniha, či e-kniha?

8.2.7. Má smysl vydávat knihu vlastním nákladem?

8.3. Osmý literární workshop

7.3.1. Četba zadání ze 7. lekce. dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

8.4. Rozdání certifikátů

8.5. Dle chuti účastníků pozvánka na kus řeči s lektorem a skleničku šampaňského od společnosti ArtPorte do blízké restaurace.

 VÍCE INFO / OBJEDNAT KURZ