Obsah kurzu filmová a televizní scenáristika a dramaturgie

 VÍCE INFO / OBJEDNAT KURZ 

Obsah kurzu filmové a televizní scenáristiky a dramaturgie

1. Lekce: Idea a zacílení příběhu

1.1. První (mini)workshop

1.1.1. Na úvod první lekce se připravte, že se ostatním účastníkům představíte svým jménem, případně příjmením, či přezdívkou, kterou chcete, aby vás ostatní oslovovali (v kurzu si prioritně vykáme až dokud vám někdo výslovně nenavrhne tykání).

1.1.1.2.Přichystejte si seznam cca 5-6 filmů či TV pořadů, které vás (pozitivně či negativně) zaujaly a zkuste svůj výběr zdůvodnit.

1.1.1.3. Přichystejte si (klidně i písemně) odpovědi na následující otázky: 1. Kdo jsem? 2. Kým jsem ještě? 3. Kým bych chtěl být? 4. Proč se chci věnovat psaní pro audiovizuální složky? 5. V čem by mohl být konkrétně můj přínos pro tuto oblast?

1.2. Stanovení hlavního cíle a smyslu svého psaní

1.2.1. Jaký smysl by mělo v mém životě psaní předlohy pro audiovizuální složky?

1.2.2. Čeho chci psaním scénářů dosáhnout?

1.2.3. Chci být scénárista, dramaturg, event. režisér?

1.3. Idea / téma

1.3.1. Jak zvolit „své nejlepší téma“?

1.3.2. Jakou šanci bude mít mé téma na divácký úspěch? Jak vyhodnotit nosnost tématu?

1.3.3. Jaké jsou současné trendy? Co je to „nosná idea“?

1.5. Cílové skupiny diváků

1.5.1. Jaké jsou cílové skupiny diváků?

1.5.2. Koho chci oslovit?

1.5.3. Koho může mé téma oslovit?

1.6. Příběh ve filmu

1.6.1. Aristotelovská stavba příběhu

1.6.2. Pocitové filmy

1.6.3. Improvizované filmy

1.7. Zadání práce na příští týden.

1.7.1. Na základě doporučení lektora shlédnete dva filmy, kde scenáristická práce byla naprosto odlišná (film s pevným scénářem a film bez pevného scénáře, improvizovaný) a zkuste je z tohoto hlediska rozebrat.

2. Lekce: Dramaturgie

2.1. Dramaturgický rozbor

2.1.1. Dramaturgický rozbor shlédnutých filmů

2.2. Námět

2.2.1. Co je námět

2.2.2. Základní tvorba námětu

2.2.2.3. Ke komu se chci se svým námětem obrátit?

2.3. Kreativní cvičení

2.4. Zadání práce na příští týden.

2.4.1. Napište námět na scénář, který by vás zaujal… Charakterizujte jeho zacílení, a určení budoucího příběhu (co tím chci říct)

2.5. Dotazy, nápady a konzultace

2.6. Doporučený film lektorem

3. Lekce: Dramatická struktura a dynamika

3.1. Dramaturgický rozbor shlédnutého filmu

3.2. Typy hraných filmů

3.1.1. Film dramatický, pocitový, povídkový

3.2. Treatment

3.2.1. Co je treatment (synopse)

3.2.2. Vytváření scénosledu

3.3. Třetí literární workshop

3.3.1. Četba zadání ze 2. lekce (námět). dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

3.4. Zadání práce na příští týden.

3.4.1. Napište synopsi uvažovaného filmu.

3.4.2. Připravte tuto synopsi k přečtení nahlas na workshop následující lekce.

3.4.3 Shlédnutí lektorem doporučeného filmu.

3.5. Dotazy, nápady a konzultace

4. Lekce: Filmová povídka

4.2. Vytváření filmové povídky

4.2.1. Co je filmová povídka

4.2.2. Rozpracování charakterů postav ve filmové povídce.

4.2.3. Stavba příběhu ve filmové povídce.

4.3. Čtvrtý workshop

4.3.1. Rozbor synopse, dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

4.4. Scénáře pro specifického diváka

4.4.1. Dětský divák, charakteristika, věkové rozpětí a specifika věku

4.4.2.film pro děti, film o dětech, rodinný film

Zadání práce na příští týden.

4.4.3. Vytvořit filmovou povídku pro krátkometrážní film.

4.4.4. Shlédnutí filmu pro dětského diváka, filmu doporučeného lektorem

4.5. Dotazy, nápady a konzultace

5. Lekce: Literární scénář

5.1. Specifika literárního scénáře

5.1.1. Co je literární scénář

5.1.1. forma literárního scénáře

5.2. Stavba scénáře s ohledem na žánr

5.2.1. Dramatický tvar

5.2.1. Kronika

5.2.2. Parodie

5.2.3 Muzikál, hudební film

5.3. Stavba scénáře s ohledem na hlavní postavu

5.3.1. Hrdina aktivní, hrdina pasivní,

5.3.2. specifika stavby scénáře s aktivním (pasivním) hrdinou

5.3.3. specifika stavby scénáře s kolektivním hrdinou

5.4. Dialogy ve filmu

5.4.1. Dialog v hraném filmu

5.4.2. Dialogy v TV

5.4.3 Konverzační filmy

5.5. Literární adaptace

5.1.1 adaptace literární předlohy, výběr nosné dějové linky

5.1.2 adaptace divadelní či rozhlasové hry, problematika

Pátý literární workshop

5.3.1 Dramaturgický rozbor shlédnutého filmu s ohledem na stavbu scénáře

5.3.1. Dramaturgický rozbor filmové povídky dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

5.4. Zadání práce na příští týden.

5.4.1. Vytvořte scénosled pro scénář pro celovečerní film, shlédnutí lektorem doporučeného filmu

5.5. Dotazy, nápady a konzultace

5.6. Doporučené filmy lektorem

6. Lekce: Kritický rozbor filmu

6.1. Smysl a poslání filmové kritiky

6.1.1. Akceptování autorské ideje a hledání jak se ji podařilo naplnit

6.1.2 Nejčastější chyby při hodnocení filmů

6.2. Smysl a poslání filmové (a TV) dramaturgie

6.3. Zakotvení scénáře

6.3.1. Zakotvení v místě

6.3.2. Zakotvení v době skrze reálie a skrze postavy

6.4. Specifika stavby scénáře při nelineárním vyprávění

6.4.1. Flashbacky, vzpomínky

6.4.2. Řazení kontinuální, asociativní

6.5. Šestý literární workshop

6.5.1. Četba zadání z 5. lekce. dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

6.6. Zadání práce na příští týden.

6.6.1. Pokračujte v psaní, případně zapracujte připomínky lektora a ostatních účastníků.

6.6.2. Shlédnutí filmu doporučeného lektorem

6.5. Dotazy, nápady a konzultace

7. Lekce: Konec scénáře

7.1. Finále

7.2.1. ukončení scénáře,

7.2.2. Otevřený konec

7.2.3. Poselství

7.3. Sedmý literární workshop

7.3.1. Hodnocení úkolů z 6. lekce, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

7.4. Zadání práce na příští týden.

7.4.1. Jako další fázi, zkuste literární scénář, případně zapracujte připomínky lektora a ostatních účastníků z nižší fáze.

7.5. Dotazy, nápady a konzultace

8. Lekce: Jak své dílo nabídnout k realizaci

8.1. Jak své dílo nabídnout k realizaci

8.1.1. Trendy v kinematografii a jejich naplnění

8.1.2. Rozdíly mezi přístupem dramaturgů k začátečníkům a k formě zasílaných textů

8.1.3. Možnosti pro hraný film, pro TV

8.2. Osmý literární workshop

7.3.1. Četba zadání ze 7. lekce. dojmy, poznámky a hodnocení ostatních účastníků, připomínky a shrnutí lektora.

8.3. Rozdání certifikátů

8.4. Dle chuti účastníků pozvánka na kus řeči s lektorem a skleničku šampaňského od společnosti ArtPorte do blízké restaurace.

 VÍCE INFO / OBJEDNAT KURZ